Dyrektywa unijna

http://bg.healthymode.eu/formexplode-barzo-narastvane-na-muskulnata-masa/Formexplode. бързо нарастване на мускулната маса

Dyrektywa ATEX w polskim systemu prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Odnosi się do produktów przeznaczonych do aktywności w strefach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą spełniać rygorystyczne wymagania zwracające się nie wyłącznie do bezpieczeństwa ale oraz do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W sprawa przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a dodatkowo połączone z obecnym każde procedury oceny w centralnej mierze zależne są od poziomu zagrożenia środowiska, w jakim dane urządzenie będzie działało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi pełnić określony produkt, żeby mógł stanowić traktowany w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Ale o które strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje bardzo duże zagrożenie wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na siły. Jest ich dwie. W podstawowej klasie dostają się urządzenia, które wykorzystuje się w podziemiach kopalni także na powierzchniach, które mogą stanowić zagrożone wybuchem metanu. Druga część zabiera się do urządzeń, które wiąże się w własnych miejscach, ale jakie mogą być zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla wszystkich urządzeń siedzących w strefach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Jednak bardziej istotne wymagania można z łatwością zlokalizować w wartościach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że dania dopuszczone do praktyce w przestrzeniach zagrożonych wybuchem powinny być oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki powinien stanowić otwarty, widoczny, stały i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontrole lub pojedyncze wyposażenia w sensu zapewnienia współprac z ważnymi wzorami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy dodatkowo pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.