Dzialalnosc gospodarcza z urzedu pracy

Oświetlenie awaryjne LED wykorzystywane jest także w niewielkich obiektach, kiedy a w szerokich budynkach użyteczności publicznej oraz szpitalach, halach fabrycznych i ekonomicznych. Nowe systemy oświetlenia awaryjnego obejmują oświetlenie ewakuacyjne, oświetlenie dróg ewakuacyjnych, oświetlenie pomieszczeń o innym zagrożeniu, antypaniczne oświetlenie stref naturalnych i oświetlenie rezerwowe. Ewakuacyjne oświetlenie awaryjne LED jest zrobione w postaci modułów i często wykorzystywane w kinach, centrach handlowych, restauracjach, dyskotekach oraz halach sportowych.

Modny jest każdym charakterystyczny wygląd oświetlenia awaryjnego LED - zielone prostokątne lampy z piktogramem przedstawiającym zarys drzwi, i za nim biała strzałka i forma biegnąca zgodnie spośród jej celem. Oznaczenia na świeżych odsłonach oświetlenia awaryjnego różnią się tym, że osoba wybiera się wewnątrz białego prostokąta symbolizującego drzwi, zaś biała strzałka wskazuje kierunek wyjścia ewakuacyjnego. Są inne sposoby oświetlenia awaryjnego LED, choć generalnie dzieli się je na oświetlenie awaryjne zapasowe oraz awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Należy jednak podkreślić, iż dotychczasowe znaki bezpieczeństwa nadal obowiązują, lecz nowo instalowane oświetlenie awaryjne LED musi uwzględniać nowe oznaczenia.

Systemy ewakuacyjnego oświetlenia awaryjnego LED są potrzebne we jakichś obiektach użyteczności publicznej, i obiektem ich budów jest skierowanie pracowników do bezpiecznego rozwiązania w sukcesie ewakuacji. Z tegoż warunku powinny być dobrze widoczne, zatem w światłu ewakuacyjnym wykorzystuje się technologię LED, czyli diody elektroluminescencyjne, które tworzą więcej światła przy mniejszym zużyciu energii. Niewątpliwymi zaletami diod elektroluminescencyjnych jest ograniczony pobór prądu, mała liczba napięcia zasilającego, małe straty energii, niewielkie rozmiary oraz duża sprawność, duża moc i wielka liczbę luminacji.