Jedna kasa rejestrujaca przy dwoch punktach sprzedazy

Kasa fiskalna zwana kasą rejestrującą niczym samochód wymaga być poddawana okresowemu przeglądowi. Natomiast w obecnym przypadku omawiany przegląd pragnie być wypełniony najpóźniej dwa lata z niedawnego przeglądu lub fiskalizacji. Przegląd kasy fiskalnej cena kraków oscyluje w skalach od 100 do 200 złotych wraz z dostępem.

Obowiązek przeglądu kasy fiskalnej powstaje z zdrowych przepisów prawnych. Podstawą prawną dwuletniego okresu przeprowadzania przeglądu kas fiskalnych jest § 7 ust. 1 pkt 6 w zw. z § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w istocie warunków stosowania kas rejestrujących. Zgodnie z prawem, i dokładnie z przepisami artykułu 61 § 3 k.k.s niewykonanie lub nieterminowe wykonanie przeglądu kasy rejestrującej rozumiane jest jako nieprawidłowe prowadzenie książki i grozi nałożeniem kary grzywny za wykroczenie skarbowe. Jednakże tańszą opcją dla co dwuletniego przeglądu jest realizowanie go co roku. Opowiadając o przeglądzie kas rejestrujących, należy również myśleć o nazwaniu odpowiedniego momentu, co prowadzi się na podstawie Ordynacji Podatkowej. Zgodnie z art. 12 § 3 niniejszej ustawy czasy ustalone w miesiącach rzucają się z upływem tego dnia w ubiegłym miesiącu, który mówi początkowemu dniowi terminu, a gdy takiego dnia w zeszłym miesiącu nie było - w dzisiejszym dniu ostatniego miesiąca.

Obowiązek pilnowania terminu przeglądu kasy rejestrującej leży na głowie będącą omawianą kasę fiskalną. Posiadacz przed upływem dwóch lat od niedawnego przeglądu powinien poinformować serwisanta o potrzebie wykonania takiego przeglądu. Serwisant kas, w okresie 5 dni od dnia stworzonego przez użytkownika kasy fiskalnej zgłoszenia, powinien wykonać obowiązkowy przegląd techniczny kasy (§ 31 ust. 4 rozporządzenia w myśli kas).

Przegląd stanu technicznego kasy rejestrującej powinien sprawdzać przede każdym: stan wszystkich plomb kasy, stan obudowy, czytelność dokumentów fiskalnych, program pracy, poprawność działania, stan pamięci i stan akumulatorów. W charakteru uniknięcia narażania się na kary ze części Urzędu Skarbowego podatnik powinien pilnować terminów przeglądu kasy rejestrującej.