Miernik zapylenia powietrza

Dyrektywa ATEX uważa na końcu zapewnić swobodny przepływ wyrobów, które zawarte są postanowieniami tegoż dowodu na placu Unii Europejskiej. Ponadto dąży do zminimalizowania i tak wyeliminowania ryzyka mienia z urządzeń bądź sposobów obronnych w grupach zagrożonych wybuchem, i jakie to wyposażenia czy plany nie są do ostatniego przystosowane.

Dyrektywa określa podstawowe wymagania atex w charakterze bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia w okolicach wybuchowych. Chcenia te łączą się przede każdym do potencjalnych źródeł, jakie mogą zrobić zapalenie się narzędzi w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Łączy się jednocześnie do systemów ochronnych, które podczas wybuchu ruszają się samoczynnie. Zadaniem tych systemów ochronnych jest przede ludziom jako największe zatrzymanie wybuchu, albo ograniczenie wyników jego rozprzestrzeniania się. Wymagania atex jednocześnie zwracają się do aparatury zabezpieczającej. Aparatura ta wynosi na końca bezpieczne bycie urządzeń i samodzielnych systemów ochronnych, jakie to wybierają się w strefach zagrożonych owym wybuchem. Wymagania atex jednocześnie mają pod opiekę części i podzespoły, jakie nie są w bycie pełnić samodzielnych funkcji. A są ważne przede wszystkim dlatego, że przychodzą na bezpieczeństwo funkcjonowania zarówno urządzeń jak i sposobów obronnych. Na gruncie całej Unii Europejskie do obrotu można zapoznać tylko te materiały, które zawarte są wymaganiami Dyrektywy nowego podejścia, i które przede każdym te wymagania spełniają. Postanowienia Dyrektywy ATEX dotyczą tylko nowych produktów, które po raz pierwszy zaczynane są do zakupu. Chodzi zarówno o te uprawiane na terenie Unii Europejskiej, jak a też które do Grupie Europejskiej są importowane. Dyrektywa ATEX obejmuje: - wyroby nowe wykonywane w UE, - wyroby „jako-nowe”, - wyroby nowe czy używane sprowadzane z gra Unii Europejskiej, - wyroby drugie także „jak inne” oznakowane przez osobę, która nie stanowi ich prawdziwym producentem.