Pas przeciwpozarowy las

Bezpłomieniowy odpowietrznik jest urządzeniem, które zapobiega przedostaniu się płomienia do pomieszczenia pomieszczenia. Tym jedynym strefa wybuchu zostaje zablokowana przez zawór odcinający.

Bezpłomieniowe odpowietrzanie jest metodą ochrony aparatów procesowych przed zgubnymi skutkami wybuchu. W ramach bezpłomieniowego odpowietrzania następuje obniżenie ciśnienia wybuchu w przestrzeni aparatów aż do bezpiecznego poziomu. Jeżeli ciśnienie osiągnie zadaną liczba to występuje otwarcie paneli odciążających lub klap przeciwwybuchowych. Wraz z ich dopuszczeniem do grona stosowane jest nadmierne ciśnienie, płomień i produkt niespalony i spalony. Metoda bezpłomieniowego odpowietrzania zasadniczo potrafi być brana w zamkniętych pomieszczeniach, dzięki temu, że produkty pożaru nie przedostaną się poza chroniony aparat. Daje się kilka innych typów urządzeń, jakie mogą być wiązane w obrębie bezpłomieniowego odpowietrzania. Istnieją owo w szczególności trójwarstwowe płytka bezpieczeństwa i jednowarstwowy panel odciążający. Trójwarstwowa płytka bezpieczeństwa ma za zadanie chronić przed nadmiernym wzrostem ciśnienia lub próżni poprzez odciążenie wybuchu. Zadaniem jednowarstwowego panelu odciążającego jest ochrona aparatów przed skutkami wybuchu, która staje w drodze odciążenia wybuchu. Uważa on wykonanie w cyklonach, filtrach, silosach itp. Danie potrafi istnieć z powodzeniem zastosowane też w takich insolacjach, w jakich stoi niskie ciśnienie robocze. Jednowarstwowy panel odciążający znajduje użycie w obrębie przemysłu spożywczego i farmaceutycznego. Że istnieć zagospodarowany w sferze sanitarnej i w ciągu sterylizacji. Danie prawdopodobnie być czyszczone metodą SIP/CIP