Psychika osoby uzaleznionej

W warunkach zapylenia powietrza substancjami stwarzającymi zagrożenie wybuchem niezbędne jest podawanie urządzeń z certyfikatem ATEX i budowy zaprojektowanych i zrobionych razem z dyrektywą ATEX działającą w krajach UE.

W realizacji, w warunkach zapylenia proszkami farb, miałem węglowym lub pyłami o pochodzeniu organicznym (np. drewno) niezbędne jest przede każdym danie odpowiedniego odpylenia. Skuteczne odpylanie ATEX (atex dust extraction) z powodzeniem niweluje większość zagrożeń, jednak aby robiło w pełni sprawnie, potrzebne jest zawarcie odpowiednio wykończonych i ewentualnie wydajnych rozwiązań technologicznych, technicznych i proceduralnych. Jakie to rozwiązania?

Odpylanie ATEX w realizacji W pracy odpylanie ATEX (dobre z europejskimi dyrektywami) zmniejsza się do: - stosowania odciągów miejscowych, jakie należy usytuować w otoczeniu źródeł emitujących zanieczyszczenia grożące wybuchem, odciągami są ramiona samonośne, okapy przemysłowe czy specjalne ssawy, - regularnego odkurzania powierzchni, na których wytwarzają się skupiska miału (na dowód wokół obrabiarek), do ostatniego celu należy użyć odkurzaczy przemysłowych, - dobrego uziemienia pracujących narzędzi i jedynej instalacji odpylającej, gdyż ona dodatkowo może powodować ładunki elektrostatyczne – uziemienie zapobiega temu zjawisku, - właściwego skonstruowania kanałów odprowadzających pyły i bezpieczeństwa ich przed erozją, - stosowania wentylatorów, filtrów i urządzeń odpylających zaprojektowanych zgodnie z informacją ATEX oraz dysponujących dobre certyfikaty. Dla możliwie najpełniejszego zabezpieczenia się przed wybuchem instalacje odpylania ATEX warto doposażać w tryby gaszenia (skier i / lub pożaru) wewnątrz samych instalacji.