Strefy zagrozenia wybuchem dla stacji gazowych

novitus deon

Dyrektywa ATEX w własnym porządku prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Stosuje się do wyrobów przeznaczonych do książki w odległościach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą spełniać rygorystyczne wymagania przenoszące się nie jedynie do bezpieczeństwa ale i do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W zasadę przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a i związane spośród obecnym każde procedury oceny w pierwszej mierze związane są od poziomu zagrożenia środowiska, w jakim określone narzędzie będzie grało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi wykonywać określony produkt, żeby mógł stanowić podawany w strefach zagrożonych wybuchem. Jednak o jakie strefy chodzi? Przede każdym mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje znacznie duże prawdopodobieństwo wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na jakości. Jest ich dwie. W podstawowej części uważają się urządzenia, które sięga się w podziemiach kopalni a na powierzchniach, które potrafią stanowić zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa łączy się do urządzeń, które zużywa się w nowych miejscach, ale które potrafią stanowić zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla całych urządzeń siedzących w powierzchniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Ale bardziej szczegółowe wymagania można z łatwością odnaleźć w zasadach zharmonizowanych.

Należy mieć, że dania zbliżone do karierze w okolicach zagrożonych wybuchem powinny być oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki powinien być piękny, widoczny, mocny i łatwy.

Jednostka notyfikująca bada cały system kontroli lub jedno urządzenia w punktu zapewnienia współprace z obecnymi przepisami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy dodatkowo pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.