Zatrucia pokarmowe mieso

Sam termin mięso używany istnieje na ogół w znaczeniu kulinarnym oraz wynosi definicję konglomeratu tkanek, z których ważną jest tkanka mięśniowa, wykonywana ze zwierząt rzeźnych lub łownych. Większość ludzi kontynentu europejskiego uważa mięso za jeden z dużych czynników pożywienia wzbogacającego codzienną dietę w białko, zaś hurtownie mięsa płacą za dostarczanie konsumentom produktów pochodzenia zwierzęcego.  Mięso jako czynnik ludzkiego pokarmu jest już od momentów prehistorycznych, kiedy spożywanie białka zwierzęcego zaprezentowało się dobrym środkiem na dostarczanie organizmowi dużych ilości energii. Prawdopodobnie doświadczenie na utrzymanie mięsa spotkało zatem w stopniu zlodowaceń, kiedy trudniej było uzyskać pokarm roślinny i spożywanie mięsa stawało się samym z ważnych elementów przetrwania.

Działalność hurtowni mięsa bywa współcześnie bojkotowana przez inne ruchy wegetariańskie, których przedstawiciele mają jedzenie przetworów mięsnych za praktykę nieetyczną, gdyż będącą konsekwencję zabijania organizmów ludzkich. Powstanie wegetarianizmu zostało wykonane zwróceniem opinie na wyglądy prawe i zdrowotne produkowania jedzenia opartego na uboju zwierząt rzeźnych, a zwłaszcza zwierząt trzymanych w warunkach hodowli przemysłowej. Istnienie wegetarianizmu poniekąd zagraża istnieniu hurtowni mięsa, bo jest wówczas idea propagująca dietę bezmięsną. Otóż mianem wegetarianizmu cechuje się świadome i pozytywne wyłączenie z częstej diety mięsa, w niniejszym też ryb oraz owoców morza.

Weganizm posiada najbardziej radykalny odłam wegetarianizmu, który liczy na unikaniu wszystkich artykułów pochodzenia zwierzęca, więc nie tylko mięsa, ale też jajek, mleka i przetworów mlecznych. Istnieje więc rodzaj życia powiązany z pewnymi cechami wyznaniowymi, albowiem sam wegetarianizm rozwinął się w II millenium p.n.e. na placu subkontynentu indyjskiego, gdzie był charakter stricte religijny. Europejscy wegetarianie pojawili się dopiero w VI wieku p.n.e., zaś za inicjatorów praktykowania diety bezmięsnej jako nieetycznej obserwuje się Pitagorejczyków. Pomimo wielu racji natury pięknej i dobrej dotyczących wegetarianizmu, nadal część ludzi je mięsa z obecnych tychże przyczyn, co w epoce lodowcowej. Zanim nie zostaną przygotowane satysfakcjonujące dla klientów odpowiedniki produktów białkowych pochodzenia zwierzęcego, spożywanie mięsa jeszcze będzie standardem, a hurtownie mięsa jeszcze przez długi termin będą zajmowały się dużą rzeszą klientów.